Bezpieczenstwo czynne

Określone warunki pracy stwarzają zagrożenie wystąpienia wybuchu, co jest bardzo niebezpieczne prawdopodobieństwo dla zdrowia i trwania ludzkiego. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia strasznego wypadku, Unia Europejska wcieliła w utrzymanie dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej dnia 30 czerwca 2003 roku. W dalszej części zaprezentujemy atex case studies.

Czym oczywiście jest atex? Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX z języka francuskiego Atmosphere Ecplosible, kryją się dwie bardzo charakterystyczne dyrektywy unijne, które działają ochrony przeciwwybuchowej. Pierwsza z nich istnieje ostatnie reguła 94/9/WE – ATEX 100a, która zajmuje wymogów włożenia do zakupu aparatury jaka będzie sterowała, zabezpieczała i zarządzała, jaka zamierza żyć spożytkowana do celu na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz organizacji i układów ochrony z przeznaczeniem do operowania w odległościach zagrożonych wybuchem.

Producent poprzez wydanie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten spełnia każde wymagania kojarzących się do niego informacji, innymi słowy Nowego Podejścia. W punktu ustalenia czy dany produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia również może pozostawić na nim wydany znak CE tworzona jest ocena zgodności. Dyrektywy Nowego Rozwiązania regulują zagrożenia jakie producent musi znaleźć i pozbyć się ich przed wprowadzeniem towaru na targ.

Druga dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 jest z kolei niezwykle charakterystyczna z punktu widzenia pracowników zakładu, w jakim mogą wystąpić strefy zagrożone wybuchem. Jej treści dotyczą bezpieczeństwa i kontroli zdrowia wszystkich kobiet, które odbywają pracę i przechodzą w możliwości dziedzinach.

Dla kogo poświęcone są szkolenia atex? Szkolenia ATEX są powiązane z ochroną przeciwwybuchową i zasadą ATEX. Kierowane są do wszystkich ludzi, którzy postępują w okolicach zagrożonych wybuchem, włącznie z kadrą menadżerską, kadrą techniczną a kobietami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz higienę praktyce w głowie. Przeprowadzenie ćwiczenia jest warunkiem potrzebnym do zrealizowania, w pierwszym zakresie, zaleceń norm PN-EN 60079-17 dotyczącej wymogów kompetencyjnych dla personelu w dziedzinach Ex. Należy wspomnieć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z pierwszej pomocy, które wymaga być wykonane oddzielnie, warto zatem wybrać usługi renomowanej firmy, która jest kompleksowy pakiet szkoleń.