Bezpieczna praca z azbestem

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do produktów oddanych do służbie w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania wznoszące się nie ale do bezpieczeństwa ale i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto połączone z obecnym jakieś procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie wykonywało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żeby mógł stanowić obsługiwany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W liczbie części otrzymują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które korzysta się w tamtych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń siedzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z możliwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do służbie w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znany, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same zaopatrzenia w planie zapewnienia współprace z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.