Bhp pasy bezpieczenstwa

Unia Europejska w gorącym etapie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w punktach. Najczęściej do takich zdarzeń wchodziło w dziedzinach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W sensie ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady postępowania w takich sklepach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które realizowane są przez dobrze dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców i gości z prawnymi regulacjami w bieżącym kierunku. Ponadto wspomagają zakłady prac w spraw doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia dodatkowo w badaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy człowiek świadomy stanowi zagrożenia. Nabywa oraz umiejętności działania i zapobiegania wybuchom.

ATEX wprowadza i inne oznakowania urządzeń łączonych w powierzchniach narażonych na początek. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie dyrektywy “nowego rozwiązania”. Zasady te mówią że produkt wypuszczony do gruntu jest gwarantowany w użytkowaniu również nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż materiał nie zagraża środowisku. Jeśli to producent chce umieścić symbol CE na wyniku, musi dokonać te trzy fundamentalne zasady.

Zgodnie z ATEX produkt dany do celu musi umieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten nowy symbol to specyficzne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane jest do urządzeń oraz układów ochronnych oraz ich akcje i podzespołów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” wyraża się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” dania z pozostałych części w których istnieje ryzyko eksplozji.