Certyfikowane osrodki szkolenia lotniczego

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, potrzebne jest kierowani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach dotyczących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych narzędzi w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w kierunku ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a wszelkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, stosowanych w układu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które wykonują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania wybierające się w takich strefach powinny być stosowne certyfikaty, również jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Są ostatnie w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca pracująca w warunkach zapylenia.

instalacje gaśnicze gazowe Zobacz naszą stronę www

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, razem z prawami wprowadzonymi w dyrektywie, powinien stanowić stworzony razem z zawartymi w niej informacjami, co w pracy ma prowadzić do obniżenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i urządzeń (i środowiska) robiących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.