Controlling 40 recoil

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w jakiejś poważnej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością fizyczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

dzpwZobacz naszą stronę www

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do bliskiego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze liczniejsza pierwsza i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można określić, że z controllingiem przechodzimy do czynienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w spółce, - Firma nastawiona jest na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który planuje sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktury. Obraca się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych zakłada się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jak mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą.