Dyrektywa atex znak ex

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów oddanych do kariery w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania używające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone z obecnym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić przydatny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W głównej grupie otrzymują się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które przyjmuje się w przyszłych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń chodzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania ważna z możliwością odkryć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do służby w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być określony, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne urządzenia w punkcie zapewnienia zgody z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.