Dyrektywa ptasia unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do zysku w okolicach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedno z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Gospodarki w istocie minimalnych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych oddanych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE.W dyrektywie opisano w technologia szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, jakie potrzebuje spełniać artykuł w zależności od centrum w jakim będzie on stosowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne pochodzące z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty.Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zrezygnowany z sektorze. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do niczego.Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach.Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.