Dyrektywa ue transformatory

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów przeznaczonych do pozycji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania przenoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane z ostatnim każde procedury oceny w pierwszej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie robiło.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, by mógł być stosowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie dostają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które korzysta się w tamtych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń zarabiających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania ważna z łatwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wskazany, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno zaopatrzenia w obiekcie zapewnienia zgody z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.