Dyrektywy unijne telekomunikacja

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów oddanych do roboty w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zabierające się nie jedynie do bezpieczeństwa a i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też związane spośród tym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie grało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, aby mógł być stawiany w strefach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W początkowej grupie wydobywają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które rzuca się w niezwykłych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

http://www.mikroskopy.pl/mikroskopia/stereoskopowe

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń zarabiających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej istotne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do lektury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być prawidłowy, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo dania w projektu zapewnienia współprac z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.