Dziecko kreci wlosy

Szybkie tłumienie wybuchu coraz w jego podstawowym etapie rozpowszechniania, jest pewny element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w jakich wybuch jest znaczenie, w zamkniętej przestrzeni bądź zawartej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to jeden z ważnych elementów, który pomaga uniknięcie wybuchu.

Głównym zadaniem systemu HRD jest zapobieganie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu obniża się powstawanie zniszczeń w budowie, ogranicza się czas postojów, jednak przede każdym poprawia się bezpieczeństwo ludzi. System HRD wykorzystywany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek oraz dużo podobnych urządzeń przemysłowych.
Każdy system, aby działał poprawnie i szybko, powinien odkładać się ze specjalnych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne zamontowane w maszynach oraz w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą.
Sposób działania polega na wymiarze i przetwarzaniu wskazań i mocnej i odpowiedniej reakcji. Wykrycie wybuchu robi się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czyli w sytuacji, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny zakres bezpieczeństwa, błyskawicznie kierowana jest dana do centrali zarządzającej, która odpowiada za przetworzenie danej a w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po podjęciu realizowania przez system zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez wykorzystanie specjalnych dysz, co skutkuje bardzo szybkim i funkcjonalnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest czas reakcji, który z czasu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji miany stanowi w milisekundach.