Filtry do pylu drzewnego

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są zatem pewne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły grające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych posiadamy w możliwości dania a pełne instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one grane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje więc na dawanie ich w wszelkim miejscu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

symfonia handel startSage Symfonia Start 2.0 Handel | Systemy ERP | POLKAS

Metoda tłumienia wybuchu
Technika ta używa systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, dostarcza go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu
Wiąże się ona do użytkowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czyli nie, uczynione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest ustalenie strefy trudnej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, wszystkie jej cech i segmenty są stosowane w taki możliwość, żeby one jedyne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.