Gaszenie pozarow film chomikuj

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest obecne najzwyklejszy także niezwykle znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają najogromniejsze użycie. W współzależności od posiadanego składu mogą stanowić grane do gaszenia prawie całych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najprostszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje swoje posłanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne być używana w sukcesach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą i wodą liczy na tym, że wodę można stosować w jakimkolwiek miejscu, a parę wyłącznie w osobnych pomieszczeniach o kubaturze nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych mieszkaniach działanie pary przedstawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do innych substancji, a też podstawy ich uzyskiwania i podawania w region pożaru.