Gotowanie batatow

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch różnych językach mówionych lub w wypadku, gdy jedna z osób posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to polecanie identycznego znaczenia między ludźmi pracującymi innymi językami, i celem tej energie jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w toku tym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze wytwarzany istnieje na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, i najbardziej eksponowanymi i najczęściej stawianymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne wykorzystywane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwag w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po wyjściu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny przebywa w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz realizuje w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń tworzy znajome wady oraz zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o mocy którejś spośród nich. Rzecz jasna, istnieją też nowe metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które zamierzają charakter bardziej świadomy zaś nie wymagają aż tak wysokiego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.