Kasa fiskalna co to jest

Ostatnie koleje w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje oferujące nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania prace z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą praca idą do głów fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i proste - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy przeprowadzić przed podjęciem używania kasy, związane są zarówno z pomocą, jaką można osiągnąć za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, natomiast nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też wspominać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może zrobić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to zarówno konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.