Kasa fiskalna elcom euro 50te mini

Na start warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy tworzone w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a ponadto usługa w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich współpraca z wpisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpraca z napisami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i elementu fiskalnego co do zgód z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami przechowuje w sztuce serwisowej.

http://erp.polkas.pl/rozwiazania-erp-poznaj-fakty-i-mity/

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być spowodowany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą rolę lub z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego traktowane są przede wszystkim te tematy konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak zatem w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które docierają na funkcjonowanie kasy, ani też nie sprawdza, czy nowe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, przecież będą ostatnie czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.