Kasa fiskalna expert

Przedsiębiorcy wykonujący kampania gospodarczą, w której wykorzystują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Drinku spośród nich jest cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez dany w podobnym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z jakim kopie paragonów fiskalny powinien było przechowywać przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Jednak muszą pamiętać jednocześnie o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku.
Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest okres pięciu lat? Przede wszystkim ze powodu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat.
Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę długi etap jest obowiązkowe. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas jest stanowienie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej wielkość cena i stawki podatkowe.
Na pomoc jednak zasługuje fakt, że mimo że ustawodawca wskazał określony poziom do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi wtedy nie wskazał jakości w której winnym żyć one przechowywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w strukturze papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają zdolność archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy również mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden zabieg nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.