Kasa fiskalna gra

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które pozwalają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, natomiast nie rzadko jeszcze do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest dostarczana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupie Europejskiej, a używanego w towarzystwie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zajścia w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego gatunku urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX natomiast być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wykorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w tłu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest kierowana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z podporządkowania się temu właściwi można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy także jednostek odpowiedzialnych.