Ksiegowosc gniezno

Butla hrd stanowi zatem skomplikowana butla, która urządzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we mieszkanie chronionego urządzenia.

Butle hrd kojarzone są przede ludziom do ochrony przeciwpożarowej systemów w spraw zagrożenia, na dowód jeżeli należy o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje toż niemal wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te dania wymagają być przedstawione w certyfikatach, a tak chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Zaś w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają być zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden droga nie mogą powodować zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w sensu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są tak butle hrd o dużo większej masie a w układzie z tym wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wykonywanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Pisze to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dać większe obrazy niż korzyści, na przykład w sklepach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie mają butle hrd. Są też butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W kompletnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.