Mikroskop 800x

Kolposkop został wymyślony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest wówczas dodatek do poszukiwania ginekologicznego, który czeka i zabezpiecza się również do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy i samą szyjkę macicy. Narzędzie to idzie w czasu krótkiego okresu, bo zaledwie kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, czy nie, czy mieszkają na nim jedne zmiany nowotworowe, albo nie że ich śladów. Choroba nowotworowa jest dzisiaj najbardziej dużym ze ludziach schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w nowoczesnych czasach, jest ona jeszcze łatwo nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego też oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w stanie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, stosuje się szereg nowych badań, takich jak na dowód cytologię. Przecież stanowi to odkrycie, które chociaż w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która wytwarzana jest przy wykorzystaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o wiele dużo skuteczna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent okazji na wykrycie nowotworu w oryginalnym jego stadium. Dlaczego istnieje owo takie ważne? Bo jedynie w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, i czym znacznie zaawansowane stadium, tym krótsza szansa pacjentki na poznanie. Trudni w sferze medycyny, oraz specjaliści budzący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że o jest wymieszać obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne i badanie przy wykorzystaniu kolposkopu. Dobrze to faktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego tak warto prowadzić badania choć raz na kwartał.