Mikroskop prymus

Mikroskopu stosuje się do oglądania małych obiektów, które zazwyczaj są niewidoczne gołym okiem, istniej i do obserwacji detali mniejszych obiektów. W teraźniejszych czasach istnieje już dużo sposobów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy również drugie, jednak pierwszy zaistniały w relacji był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego standardu do praktyk badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, a za ich autorów bierze się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie i z obecnego argumentu nie znalazł zastosowania. Momentu w tejże dziedzinie dokonał Antonie van Leeuwenhoek, stworzył on kolejną drogę szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w rezultacie dawało nawet 270-krotne powiększenie. W ten droga Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu trafiło do wielu poznać i rozwoju biologii. Jego mikroskopy były przygotowane inaczej niż te popularne ze tych czasów. Można je przyznać po prostu za bardzo naturalne szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a przygotowany był z tylko jednej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego miejsce można było ustalać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do kolejnego momentu w formie mikroskopów doszło, gdy wykorzystano w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa uznawała za podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. gwarantowały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z serii w roku 1982 został zaprojektowany pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego inicjatorami byli czynny w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom produkuje się trójwymiarowy obraz struktur złożonych z własnych atomów. Potem opracowano wiele jakości tego mikroskopu pozwalających na badanie sprawy w mierze nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, która pewno znaleźć wykonanie i wpłynąć na zleceniu wszą płaszczyznę życia.