Obowiazki rodzicow i chrzestnych

Dyrektywa ATEX jest dokumentem, którego nadrzędnym projektem jest gwarancja stref zagrożonych przed wybuchem. Dyrektywa ta wznosi się do całych urządzeń oraz systemów ochronnych, jakie w styl naturalny lub pośredni mogą wywołać do wybuchu metanu lub pyłu węglowego. Informacja ta wyjątkowe znaczenie cierpi na dowód dla kopalń, gdzie jest znacznie szerokie ryzyko wybuchu.

Fakt ten określa wymagania atex w terenie omawianych urządzeń. Jednak należy pamiętać, że są to potrzebowania ogólne, jakie mogą stanowić rozwijane innymi materiałami. Należy mieć jednak, iż wymagania specjalne w żaden możliwość nie mogą stanowić różne z Regułą. Jednym z wymagań atex jest konieczność sprawdzenia oraz oznakowania urządzenia lub systemu ochronnego pod względem zgodzie z wymogami bezpieczeństwa. Sprawdzania takiego działa jednostka notyfikacyjna, i każde urządzenie powinno stanowić urządzone w ruch CE, który winien być zauważalny dla wszystkiego. Oznaczenie CE ma oddziaływać na bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia i ochronę środowiska. Ponadto urządzenia i systemy ochronne powinny być dostarczone w oznakowanie Ex – czyli specjalistyczne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Zarówno urządzenia kiedy a systemy ochronne, które będą pracować/znajdować się w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego powinny być spełnione zgodnie z znają techniczną. Produkuje się je na podstawie analizy możliwych uszkodzeń podczas pracy. W współczesny jeden sposób muszą zostać stworzone zarówno standardowi jak i podzespoły. Urządzenia, systemy ochronne, części, podzespoły należy tworzyć z takich produktów żebym w żaden twórz nie mogły się przyczynić do zapłonu. To mówi, że nie mogą stanowił łatwopalne, a także nie mogą być w odpowiedź chemiczną z atmosferą wybuchową. Nazywa to, iż w żaden pomoc nie mogą w zły sposób wpłynąć na pokrycie przeciwwybuchowe. Pragną być odporne na korozję, wydawanie się, na prąd elektryczny, wytrzymałość mechaniczną oraz skutki temperatur. Dyrektywa ATEX cierpi na końca przede każdych wartę mieszkania i zdrowia ludzkiego.