Odpylanie kotla

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania winien być przedstawiany we wszelkich pomieszczeniach, w jakich jest pewne zagrożenie wybuchem pyłu, jaki jest przechowywany i dostarczany. W procesie odpylania wiąże się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i projektowane do danej instalacji. Dobieranie i projektowanie występuje w rodzaj uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy oraz zabezpieczenia, które uznają zbyt zadanie chronić przed przejściem fali uderzeniowej.
Głównym zadaniem odpylania atex jest przygotowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu mocna będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego stanu, który będzie miły także dla personelu, jak i dla urządzeń oraz systemów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do spełnienia zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń dostosowuje się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej skuteczna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu to plan tłumienia wybuchu. W zespół całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do środka urządzenia służącego ochronie. Celem wtrysku jest ograniczenie wybuchu. Reakcja musi być krótka. Miana istnieje w tysięcznych częściach sekundy.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/krajalnice_do_wedlin/1/Krajalnice do mięsa i wędlin Polkas Kraków

Rodzaje odpylaczy
Na rynku dostępnych istnieje wiele nowych rodzajów odpylaczy, w obecnym często odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.