Oprawy przeciwwybuchowe philips

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które brane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych bądź ich fragmentów i części.

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/cena-kasy-fiskalnej-czy_tansza_oznacza_lepsza/

W klubu ze licznymi różnicami w kierunku bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo popularniejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.
Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do działalności w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible):
– Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do lektury w powierzchniach zagrożonych wybuchem,
– Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obszarze ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na znaczeniach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem.
Każde urządzenia EX, powinny stanowić wystarczająco oznaczone oraz przejść szereg testów, które posiadają na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i oznaczania tego pokroju urządzeń.
Więcej na temat Atex znajdziesz tutaj.