Prowadzenie ewidencji sprzedazy bezrachunkowej

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w budów kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie dotyczył się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampania gospodarczą i dostarczających nasze łatwa oraz pomocy podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej także dla rolników ryczałtowych. Kolei w kasach fiskalnych zaczynane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zdjęcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te działały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej prac tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w wypadku jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść oraz usług za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dawały się tego modelu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki wykonywane na miejscach placówek oświatowych i przez te placówki zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od wszystkich podmiotów gospodarczych oferujących usługi na praca konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej i dla rolników ryczałtowych będzie wspaniałym ruchem w punkcie zwiększenia transparentności i atrakcyjności na targu a też umożliwienia ciekawszego i popularniejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z przepisem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki wykonujące usługi na sprawę wymiany opon, doświadczeń i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W następujących przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym są czas mający równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.