Przeciwwybuchowe instalacje elektryczne

Urządzeniami, które potrafimy odkryć w właściwie każdym sklepie produkcyjnym, bez wątpienia są wyłączniki bezpieczeństwa. Żyją one w wielu innych rodzajach dzięki czemu zużywa się je w niezwykle dużym zakresie. Ich pewnym znaczeniem jest wczesne ostrzeganie, zwłaszcza, jeżeli mowa o instalacjach przeciwwybuchowych czy przeciwpożarowych. Umożliwiają one na natychmiastowe wyłączenie bądź zachowanie maszyny, gdy zaistnieje taka potrzebę, a dodatkowo hamują jej samoczynne uruchomienie.

 

Producenci proponują wiele różnych wyłączników bezpieczeństwa, zależnie z potrzeb danej aplikacji. Pierwszym rodzajem tychże wyłączników są wyłączniki liniowe stopu awaryjnego. Grane są one do montażu w urządzeniach, jakich nie jest szanse zabezpieczyć za pomocą zdejmowanych osłon maszynowych.

Kolejny rodzaj wyłączników bezpieczeństwa to wyłączniki pozycyjne, których obowiązkowe stosowanie nakazują dyrektywy Unii Europejskiej. Daje się spożywa w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej maszyn i instalacji.

Jest również rozwiązanie wyłączników bezpieczeństwa z oddzielnymi zaworami, które niejednokrotnie są grane w drzwiach przesuwnych czy uchylnych. Przydają się one równie tak do użytkowania przy osłonach bezpieczeństwa.

Na rynku widoczne są także wyłączniki kontroli zbiegu taśmy i napięcia pasów, jakie są brane w narzędziach będących do przenoszenia materiałów. Celem stosowania takich wyłączników jest regularna kontrola czy stanów jest dobrze naciągnięty.

Wyłączniki bezpieczeństwa są powszechnie stosowane. Dzięki nim niemożliwy jest dostęp osób niewybranych do strefy pracy urządzenia, w której może zaistnień niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a często nawet życia.