Psychika i bariery

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych oraz spełnionych zgodnie z poradą ATEX niezbędną w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby wykonywało w całości sprawnie, konieczne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności
W realizacji odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do:
– stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy,
– regularnego odkurzania powierzchni, na których wiążą się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego końca należy wziąć odkurzaczy przemysłowych,
– dobrego uziemienia pracujących narzędzi oraz jednej instalacji odpylającej, bowiem ona rzadko może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku,
– właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją,
– stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX i potrafiących stosowne certyfikaty.
Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w style gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.