Pylki uczulenie

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najprawdziwsze prawdopodobieństwo dla zdrowia postępujących w takim środowisku osób.

Ze powodu na zarobek na poziom zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym stanowiskiem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie swej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najnaturalniejszych odpylaczy o niskich kosztach budowie. Cechą tego podejścia jest słaba skuteczność odpylania, a przeważnie są podawane w powiązaniu z pozostałymi odpylaczami. Bardzo istotną skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje z gałęzi przemysłu oraz z pewnego zagrożenia.