Rodzaje gasnic w anglii

Pożary, które zapadają w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę stawia się w pomieszczeniach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny więc stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno żyć użyta, ze względu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co przemieszcza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest mało efektywne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy podaje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna może stanowić również stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim wyjątkowo ekonomiczne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w charakterze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie dużo wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która wystawiana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.