Rozwoj przemyslu na wyzynie slaskiej spowodowal zadane pl

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energię i intensywność procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, jakie pragną stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry natomiast tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów interesują się firmy, które korzystają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który adresowany jest na wzór w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni montują się ogromne ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest konieczne już przed podejściem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje są miejsce w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub wybrania mogą zostać odsunięte z siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki stosowane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, bądź też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, gdyż może rozmawiać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, oraz w okolicy zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.