Ryzyko wybuchu pozaru

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa praktyce w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie spędza we jakichkolwiek gałęziach przemysłu, w których przychodzi do zbierania się w powietrzu łatwopalnych substancji także ich oparów, gazów i pyłów, które mieszając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w sukcesu powstania iskry.

 

Przepisy te radzą na 13 źródeł zapłonu, z czego samym spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa daje je na dwie podstawowe grupy:
– szkoła I – urządzenia grane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich powstaje do skupiania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach umieszczania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia wyróżniają się na grupy M1 i M2. W drugich gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których leczenie jest całkowicie połączone ze dziedzinami zagrożenia wybuchem, te dziedziny, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, jakie stanowią specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia przeznaczone do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia normy a chyba być zbliżone do czynności w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki mianowane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, które powinny stać spełnione, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Elementem w własnym końca jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W przypadku innych producentów, uznawane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych regionów.