Spozycie miesa na osobe

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz tworzy definicję konglomeratu tkanek, z jakich istotną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z kluczowych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa spotkało zatem w sezonie zlodowaceń, kiedy trudniej było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się jednym z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż istnieje toż sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu określa się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w obecnym więcej ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, a też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest toż zabieg bycia skojarzony z prawdziwymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z tych jednych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi chwila będą bawiły się dużą rzeszą klientów.