Sprzet i srodki gasnicze gil

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Jak na własnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów rzuca się inne środki gaśnicze.

 

Najpopularniejszym jest rzeczywiście woda. Chociaż nie w każdym przykładzie można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z obecnego, że ważna ją zwracać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przyznaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie oznacza to, iż nie ważna spośród niej używać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. I w niniejszych przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.