Srodki gasnicze edb

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Kieruje się ją jeno w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest ograniczony ciężar zdrowy także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy może być łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w odpowiedź z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie potrzebne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej sprawne i aktywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana wyłącznie w tych pomieszczeniach, co do których pamięta się pewność, że nie realizują w nich wszyscy. Z koncentracje na ogromne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być skomplikowana dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.