Srodkiem gasniczym jest

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Gdy na indywidualnej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde swoje nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów wykorzystuje się inne środki gaśnicze.

 

Najprostszym jest właśnie woda. Lecz nie w jakimkolwiek przykładu można się nią podawać. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika może z tego, że wolno ją łączyć wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie ważna z niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na zapewnianiu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. A w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.