Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy lub różnych pomieszczeniach dostępnych jest kwestią, która nie może żyć bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich stanowiskach oraz niewykorzystywanie się do niego umie żyć podstawą poważnej tragedii. Miejsca o właściwym narażeniu na drogę eksplozji to różne biznesy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby dołączyło do nieszczęścia: proste są palne gazy przetrzymywane z butlach o wielkich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W polach opisanych powyżej należy używać dodatkowe środki ostrożności. Bardzo znaczące są regularne audyty maszyn i wynoszenie wszelkich usterek na bieżąco. Jeżeli na przykład zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, zajdzie w nim silne iskrzenie, kilkunastokrotnie wyższe niż przy zwykłej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby dużo szybko napełnić nim wnętrze na tyle, że zaszło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać wymieszane z powietrzem w chłodnym stężeniu by mogło przybyć do eksplozji, to zazwyczaj nie wolno tego faktu bagatelizować.

separatory magnetyczne

Inna rola w zabezpieczeniu to wiązanie specjalnych opraw oświetleniowych, a także włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w liczbie fazie jej funkcji. Dotyczy to również lamp żarowych kiedy i świetlówek. Taka iskra to zupełnie dużo, aby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie skraca to ryzyko, ale ciągle najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.