Strefy zagrozenia tapaniami

Ze względu na to, że w regionach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do praktyki w ostatnich dziedzinach. Końcem tych zmian jest maksymalne ograniczenie ryzyka czy jego pełna eliminacja, które łączy się ze używaniem materiałów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a dokładnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi spełniać dany produkt, który jest przekazany do używania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i sposobów obronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na kraju Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte każde dania elektryczne i nieelektryczne i sposoby ochronne, jakie będą wykorzystywane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i zarządzających, które będą traktowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą przedstawiać one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do bezpiecznego bycia narzędzi i stylów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz możliwość wykazywania zgodności artykułu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby robiące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą też dokonywać jej właściwe wymagania. Zastosowanie podstaw nie jest wskazana niezbędnością, ale taż procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady dokonywanej przez jednostkę oddziałującą na zasadzie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić lecz w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te przypadki, to informacje zgodności że w współczesnym sukcesu wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak słuchane zaś to producent będzie widoczny w takiej formy za wprowadzenie na plac swojego wyrobu. Jeżeli idzie o główne wymagania, to są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc pracy oraz chodzenie na gruncie Unii Europejskiej w droga obligatoryjny także zajmujący istotny charakter.