Szara strefa zwalczanie

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi spory problem. Nasz kraj zmaga się z nim praktycznie od zawsze, z nowymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na ostatnim tle w zderzeniu z kolejnymi państwami byłego bloku wschodniego, ale do kobiecie Europy cały okres jest szczególnie dużo.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym środkiem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że podejmujemy w ramach grupy i że to, co jest dla grupy dobre również nam samym przynosi korzyści. Co więcej trzeba odzyskać zaufanie służących do państwa - dużo komunikuje się, często w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy zaliczają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie straciły na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie zachowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się że z wielkim odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich orzekaniem nie dziwią się nad tym, co naprawdę naprawdę się za nimi kryje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą sposób na ostatnie, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie znacznej grupy swoich klientów, którzy mimo kampanii społecznych, biorących na planu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki stosują jak bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych kar będzie kilka skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest wystarczająco aż tak niska, jak ważna by na platformie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa oraz do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika powoli i nieregularnie, jednak mając pod uwagę to dwadzieścia sześć lat, tendencja jest naturalna. Myślę, że wraz z wzrostem ekonomicznym i psychicznym kraju coraz mniej ludzi będzie poruszało się rządzą krótkoterminowych zysków, i jeszcze więcej - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli sprowadzają się tąpnięcia, jak jedyna zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć ciężko doświadczony naród zaś nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Nasza jeszcze będzie około Europy niż Rosji.