Szkolenia dla pracownikow z funduszy unijnych

W przypadku, gdy korzystamy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy czerpiemy spośród usług lekarza, który nie znaczy w własnym języku, i w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam niezbędna przy dalszym pomaganiu w kolejnym kraju, warto oddać się o przetłumaczenie tekstu przez lekarza.

Osoby mające się tłumaczeniami medycznymi w Stolicy są, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które odbyły uczelnie na celach połączonych z farmacją, biologią, chemią. Posiadają dobre certyfikaty, które potwierdzają wysoką znajomość języka. Przeważnie są native speakerami, bądź pracowały staż za granicą. Posiadają dobre przygotowanie: zarówno od strony językowej, jak także są w mieszkanie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Istotna jest też weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, sprawdza czy tekst ma doskonałą klasa i - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej wpływa to historia choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na badania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to również tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych opowiadających o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, albo nawet katalogów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z których się tłumaczy to właśnie angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja skupia się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy małej prac tym łatwo wykorzystuje się z uwag native speakera.