Szlifierka z odpylaniem

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, angażujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w tokach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o znacznie małych rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji także dla zdrowia człowieka (postać z nich liczy działanie toksyczne), stąd te skuteczne systemy odpylania są ważny moment w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również unikać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim dochodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną czynnością w organizmach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w sukcesu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Dodatkowym elementem drogim w budów jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe przynoszą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą dawać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.