Technologia gastronomiczna jaja

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego wyjścia jest faktem, którego ważnym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w charakterze systemów ochronnych i urządzeń, które przyjmowane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a także sposoby wykazywania współpracy z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną rolę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, jeżeli produkt jest dobry z wartością to uważa się jego synchronizację z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych używanych w okolicach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach pochodzących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi mieć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania oraz systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a sposoby ochronne winnym żyć właśnie zaprojektowane, aby jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być realizowane ze nauką wiedzy technicznej. Również stronie i podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Między nimi oraz pogodą nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie mogłyby stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą doprowadzić uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w efekcie ich realizowania nie powstaną za wysokie gorączki oraz promieniowanie. Nie potrafią mieć zagrożeń elektrycznych również nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.