Tlumaczenie stron

Rozumienia to nadawanie znaczenia pomiędzy dwoma językami. Można je rozdzielić na pisemne i ustne. Tłumaczenia pisemne zabierają się przede każdym do przekazywania treści tekstu, który stanowi stworzony. Czasem także przekonuje się teksty przekazane za pomocą głosu czy wizualnie. Taki model przekładu jest rozciągnięty w porządku oraz silna wykorzystać  różnych poradzie jak np. słownik. Oddawania te przedstawiają się olbrzymią dokładnością także bardzo udaną kondycją.

Tłumaczenia ustne są tu a już, na bieżąco, z obecnymi osobami oraz w trakcie danych wydarzeń. Tłumacząc jednakże w takiej formie, należy czynić więc ze zrozumieniem treści. Przekład ustny można podzielić na na symultaniczny i konsekutywny. Te podstawowe to szkolenia równoczesne, czy takie, że wykonują się w ścisłej kabinie, przez która widać przemawiającego. Narzędzie to nie przepuszcza żadnych odgłosów. Nie zamierza więcej bezpośredniego dostępu z tłumaczem. Nie można i poprosić o powtórzenie komunikatu. Tłumacz symultaniczny musi mieć duży refleks plus być zdrowy na stres. Do nowej grupy należą tłumaczenia konsekutywne czyli liczą na ostatnim, że tłumacz czeka, aż prelegent skończy swoje wystąpienie. W trakcie wystąpienia uważnie słucha swego rozmówcy, często też sporządza notatki. Po dokonaniu, albo w momencie przestrzenie w przemowie, tłumacz odtwarza mowę w stylu pożądanym. Tłumaczenie konsekutywne ogranicza się do selekcji najistotniejszych porad oraz przeznaczenia podstawie danego zdania. Tłumaczenia takie wykonywane są przeważnie podczas oficjalnych wystąpień polityków, Obecnie tłumaczenia konsekutywne zamienia się często tłumaczeniami symultanicznymi. Dobrze przygotowany tłumacz konsekutywny istnieje w stanie odtworzyć dziesięciominutowe przemówienie, bez przerwy. Tłumacze powszechnie stosują specjalny system notatek, wyrażający się ze profesjonalnych symboli oznaczających słowa- klucze oraz znaków spójności, akcentowania czy przeczenia. Niestety jest istotne zapamiętanie poszczególnych wyrazów, ale szczegółowej informacji. Pozwolą one wtedy odtworzyć ciąg myślowy mówcy. Wyróżniamy także tłumaczenia szeptane, liaison, a vista, a ponadto tłumaczenia ustne prawne lub sądowe. Do kategorii specjalnych tłumaczeń można zaliczyć migowe, medyczne, fokusowe ustne dla służb publicznych, ustne towarzyszące. Tłumaczenia konsekutywne są bardzo żmudną pracą, która potrzebuje dobrej znajomości języka oraz odpowiedniego przygotowania. Przed przystąpieniem pracy, tłumacz powinien dostać niezbędne materiały dotyczące dziedziny tłumaczenia.