Uziemienie masa

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz każdego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wielkim stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w efekcie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może spowodować zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu i tymże tymże powstanie eksplozji.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/modul-elektroniczna-wymiana-dokumentow-edi-comarch-erp-xl/Moduł Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) - Comarch ERP XL - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żebym było wtedy możliwe przewożone konstrukcje powinny dysponować podobne uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia skupiają się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Przewody dawane w uziemieniu przedstawiają się niską opornością elektryczną oraz niezwykle wysoką siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej trudne uziemienie będące system kontroli, który idzie na transport lub dozowanie produktu tylko w momencie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy odnosi się tego typu uziemienia? Najczęściej wykorzystuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek oraz na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W czasie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i organizuje się w towarzystwu substancji łatwopalnych, wchodzi do powstania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak duży zacisk oraz właściwie dobrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Ważne istnieje więc, że wprowadzane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, wyznaczone na możliwości testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.