Uziemienie tp2

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie ryzyk związanych z początkiem palnych substancji na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej lub powiązanych z skupianiem się ładunków elektrostatycznych. Zajmuje się go w czasie transportu i obróbki palnych proszków, gazów i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zbudowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest transportowanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą zachodzić w momencie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi i mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych tworzone są w sukcesie kontaktu i rozdzielenia. Ich skala jest ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które komunikują się ze sobą i właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W wyniku nagłego, bezpośredniego dostępu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może wejść do stworzenia krótkiego impulsu prądowego, jaki będzie odpowiedzialny w istoty iskry. Z serii niemonitorowane iskry mogą robić powstanie zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza, oraz w rezultacie do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest skorzystanie uziemienia, które będzie ważne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe zaufanie zapewniają nowe systemy zarządzania uziemienia.