Uziemienie typu schuko

Uziemienie to jedna dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje to przewód montujący się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią dodatkowo w skutku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie układa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są nowe sposoby uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W sieci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję dzieli się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego struktura determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być spowodowane łatwo i wykonywać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym planie zwraca się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być budowane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu duża jest wieść i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej oraz potrafią ulec uszkodzeniu.