Wybuch zbiornika

Mianem wybuchu szacuje się gwałtowne wydzielenie wielkich kwot energii. Działanie to nosi ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi wówczas sztukom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez początku to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich powierzchni, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową rozumie się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, mieszkających w budowie gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których panują zbyt duże temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą doprowadzić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których zyski byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a ponadto naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest gwarancja przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały zbudowane specjalne ustawy, informacji oraz normy, których projektem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W polach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo pracujących w nich pracownikom.