Wylacznik mocy z cewka wybijakowa

Wyłącznik mocy znajduje zastosowanie we wszelkich tych instalacjach, gdzie moce wyłączane mają wysokie liczbie. Wiąże się go, aby chronić inne urządzenia elektryczne przed niebezpiecznymi efektami zwarć lub przeciążeń. Dzięki włącznikom możliwe jest prowadzenie rozpływu energii w budowie elektrycznej.

 

W terenie charakteryzacji włączników mocy zwraca się kilka podstawowych parametrów. Chodzą do nich: prąd znamionowy i zwarciowy, napięcie znamionowe, a i dopuszczalna temperatura otoczenia. Mając pod uwagę napięcie znamionowe można wyróżnić niskonapięciowe, średnionapięciowe oraz wysokonapięciowe włączniki mocy.

Napięcie pracy włączników mocy umownie jest wprowadzone na okresie nie gorszym niż 1000 V.

Drinkiem z najczęściej spotykanych wyłączników energii są wyłączniki łukowe. Przylegają do najłatwiejszych a jednocześnie najczęściej stosowanych narzędzi tego modelu. Zasada działania buduje się na skorzystaniu efektu chłodzenia, dzielenia i rozwijania łuku pod wpływem oporu wewnętrznego kolumny łukowej.

Znacznie szybką popularnością bawią się również włączniku z sposobem autowydmuchowym, który potocznie zaliczany jest mianem systemu Auto-Puffer. Wyłącznik napowietrzony jest panem wyłącznika “live tank”. Wyposażony stanowi w ogromną instalację SF6 i jeden napęd sprężynowy typu FSA. W odniesieniu do napędu jednofazowego zadbano o to, by każda z faz posiadała swój domowy, odrębny napęd. Elementem wyposażenia kontaktów z systemem autowydmuchowym pewno stanowić sterownik Switchsync, który wykorzystuje się w obiekcie eliminacji składowych przejściowych. Dodatkowym wyposażeniem mogą być także elementy sprzyjające bezpiecznemu obchodzeniu się z gazem SF6. Bardzo powszechnie stawia się krążki dekompresyjne (bursting discs), izolatory kompozytowe oraz wsporniki dla przekładnika prądowego typu IMB.