Zagrozenia pozarowe sprawdzian

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie stawia się go w dziale transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że wynosić różną forma. Najniższe i kilka skomplikowane modele skupiają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w tryb ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie pozostało w właściwy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są przydatne w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efekcie napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania że stanowić również mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przenoszenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W sukcesu swego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie publiczny w strony iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może sprawiać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.