Zagrozenie wybuchem akumulatorowni

Jeżeli w danym miejscu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można prowadzić o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to system, jaki jest użytkowany do stłumienia wybuchu.

Jego wykonywanie polega na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go przetestowana i funkcjonalna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego właściwościami istnieje wyjątkowo to, że dodaje się do wewnątrz a na zewnątrz, jest dostępny w manipulacji i transporcie, Jest i jasną oraz szybką możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Jest to znacznie szczegółowa i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane powszechnie do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich mówią pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejkolwiek dziedzinie przemysłu. Są też dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w dużo małym czasie. Są one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, zaczyna się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one spełnione wodą, która zachowuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy zaczyna się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda porusza się gotować, a obiekt natychmiast dokonuje się parą. Butle obecne są wykonane zgodnie z poradą ATEX.