Zamkniecie dzialalnosci sc

W sukcesu gdy chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy podporządkować się nie tylko kwestiami związanymi często z inicjatywą, lecz jednocześnie kasą fiskalną. Nie wolno ot tak o niej zapomnieć, pomimo iż dajemy ją jako szpiega, który szuka nasz obrót wartością a jaka dostarczy wszystkim informacji Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka problem.

Kasa fiskalna a zakończenie prace? To wydarzenie daje sobie tak wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest zaplanowany w Prawu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w kwestii kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet od momentu jej stanięcia u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A więc w zasada rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w terminie 7 dni z zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy te zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z ewidencji. Na sam koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za wszelki okres pracy kasy. Należy wykonać obecnego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie nakłada na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak mocno się domyślasz, raporty posiadają na końca porównanie tego, co stało odczytane z kasy z tym, co kierował w deklaracjach miesięcznych czy kwartalnych. By zapobiec niezbyt dobrej sytuacji doskonałym projektem będzie wydrukowanie raportu za okres sprzedaży, który zestawisz ze własnymi deklaracjami VAT. Będziesz korzystał okazję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto też wspomnieć, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dziele odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, czy jako podatnik mieli z pomocy na kwotę fiskalną. Musimy jeszcze wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kasa była traktowana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z której skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie działalności i kasy fiskalnej to wielkie przedsięwzięcie, jakiego będziesz wymagał się podjąć. Jeśli zakończenie pracy, natomiast tym samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, wystąpiło w czasie mniejszym niż 3 lata - będziemy wymagali oddać ulgę, którą zyskali na kwotę fiskalną.