Zamrazanie zywnosci cieklym azotem

Z pozostałych powodów kupujemy więcej dania niż stanowimy w bycie skonsumować. Aby zapobiec marnotrawstwu, jednym ze środków na przechowywanie nadwyżek żywności jest pakowanie próżniowe.
Metoda takiego zabezpieczania produktów żywnościowych kupi na wydłużenie terminu przydatności do spożycia od trzech do pięciu razy, skoro tak zapakowana żywność nie ma wstępu do powietrza, które poza bakteriami i enzymami, jest fundamentalnym powodem zmniejszania się jedzenia. Przechowywać próżniowo można każde produkty spożywcze.

Urządzeniami pozwalającymi na takie pakowanie są pakowarki próżniowe. Ze powodu na możliwość pakowania, można je podzielić na komorowe i bezkomorowe.
Maszyny komorowe są przeznaczone do pakowania dużych partii żywności. Wykorzystują je producencie żywności, duże magazyny, czy hipermarkety, gdzie często materiał jest wiązany na życzenie klienta. Poza tymże faktycznie zapakowana żywność wygląda estetycznie, a dobrze wyeksponowana i oświetlona, motywuje do kupna.
Pakowanie żywności w urządzeniach komorowych, odbywa się w sposobie maszyny. Proces liczy na założeniu produktu wraz z zdrowym opakowaniem do hermetycznie zamykanej komory, w której kształtuje się próżnia. Następnie następuje zgrzanie opakowania, po czym komora zaczyna się samoczynnie. Aby przyśpieszyć proces pakowania, producenci stworzyli pakowarki dwukomorowe, jednak przy pakowaniu niewielkich produktów, polecane jest użycie wkładek komorowych, co i przyśpieszy proces pakowania.
Zgrzewarki bezkomorowe poświęcone są dla gospodarstw domowych. Koszt takiego wyposażenia jest krótki, można już zakupić całkiem dobrą pakowarkę za około 200 – 400 złotych. Wydatek szybko się zwraca, ponieważ dzięki pakowaniu w rodzaj próżniowy, oszczędzamy kilkadziesiąt złotych miesięcznie, i nawet więcej. Proces pakowania jest nadzwyczaj prosty. Funkcjonuje na zewnątrz urządzenia, a do środka, w punkcie wykonania zgrzewu, jest wydawany tylko brzeg folii.